pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Najnowsze

 • 22 lipca 2021
 • 27 sierpnia 2021
 • wyświetleń: 9162

Będzie przebudowa dróg i trudnego skrzyżowania w gm. Pszczyna

Urząd Miejski w Pszczynie zakończył postępowania przetargowe na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy kilku dróg w gminie oraz na przebudowę newralgicznego skrzyżowania ulicy Żeglarskiej i ulicy Polne Domy. Wśród dróg przeznaczonych do przebudowy jest m.in. droga boczna od ul. Katowickiej w Piasku czy ulice Chochółki i Czajkowskiego w Pszczynie. W czwartek burmistrz Dariusz Skrobol podpisał już z Pracownią Projektową Niweleta umowy na osiem projektów dla części z ulic przeznaczonych do przebudowy.

Skrzyżowanie Żeglarska - Polne Domy w Pszczynie
Skrzyżowanie ulicy Żeglarskiej z ul. Polne Domy w Pszczynie zostanie przebudowane - 21.07.2021 · fot. pless.pl


Gmina Pszczyna chce przebudować trójwlotowe skrzyżowanie ul. Żeglarskiej i ul. Polne Domy w Pszczynie. Zakończono już postępowanie przetargowe. Ofertę złożyła jedna firma - Drogród z Ćwiklic. Urząd Miejski w Pszczynie zaakceptował ofertę przedsiębiorstwa, która koszt wykonania zadania oszacowała na 258 tysięcy 874 zł. Projekt inwestycji jest już gotowy i dostępny do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej - załącznik nr 7.

Żeglarska, projekt przebudowy


Projekt przewiduje wykonanie przejezdnej wyspy kierunkowej z betonową nawierzchnią, wymianę nawierzchni asfaltowej, zabudowę oporników drogowych i krawężników. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót.

Skrzyżowanie Żeglarska - Polne Domy w Pszczynie - 21.07.2021
Skrzyżowanie Żeglarska - Polne Domy w Pszczynie - 21.07.2021


Obecnie na skrzyżowaniu z uwagi na dość duże natężenie ruchu, w tym głównie udział ruchu ciężkiego oraz bliskość drogi krajowej nr 1, kierowcy często zastanawiają się nad kolejnością pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie, które obecnie jest oznakowane tylko jednym znakiem pionowym A7 (ustąp pierwszeństwa) ustawionym na ul. Żeglarskiej. Dzięki przebudowie skrzyżowania zostanie uporządkowana stała organizacja ruchu i tym samym ułatwiony przejazd.

Umowy na osiem projektówW czwartek, 26 sierpnia burmistrz Dariusz Skrobol podpisał z Pracownią Projektową Niweleta umowy na osiem projektów dla dróg gminnych. Dotyczą one: przebudowy ulicy Musioła, rozbudowy ulicy Czajkowskiego, rozbudowy ulicy Chochółki, odwodnienia ulicy Wiśniowej (wszystkie w Pszczynie), rozbudowy ulicy Ogrodowej w Czarkowie, rozbudowy ulicy Krętej w Rudołtowicach, rozbudowy ulicy Jasnej w Piasku i przebudowy ulicy Strzelców Podhalańskich w Ćwiklicach.

- Przygotowanie projektów jest kluczowe, bowiem dopiero wykonanie dokumentacji pozwoli nam na rozpoczęcie prac budowlanych - mówi burmistrz Dariusz Skrobol. - Co ważne, w porozumieniu z projektantem uznaliśmy, że przed wykonaniem pełnej dokumentacji przygotowana zostanie koncepcja, która następnie zostanie przedyskutowana z mieszkańcami wymienionych ulic - dodaje i wyjaśnia, że pozwoli to wypracować takie rozwiązania, które będą odpowiadały oczekiwaniom osób najczęściej korzystających z tych dróg.

Zakres przebudowy gminnych drógProjekt rozbudowy ul. Jasnej w Piasku będzie obejmować wykonanie rozbudowy drogi na odcinku ok. 1 000 m, wraz z budową odwodnienia. Lokalizacja praz została zaznaczona na mapie:

Przebudowa Jasnej w Piasku


Przebudowa ul. Musioła w Pszczynie ma zostać przeprowadzona w przyszłości na odcinku drogi o długości ok. 102 mb. Ma powstać tu odwodnienie z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji deszczowej. Zostaną zaprojektowane wpusty. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany będzie do oceny stanu technicznego kanału kanalizacji i w razie konieczności do zaprojektowania jego wymiany lub remontu. Zakres został pokazany na mapie:

musioła w Pszczynie


Projekt odwodnienia odcinka ul. Wiśniowej w Pszczynie ma obejmować wykonanie koncepcji odwodnienia fragmentu drogi o długości ok. 50 m na wysokości Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań". Wykonawca inwestycji będzie zobowiązany do wykonania koncepcji zawierającej projekt zagospodarowania terenu i przygotowania wykazu drzew i krzewów niezbędnych do usunięcia w ramach inwestycji, a także planu zajętości terenu działek prywatnych. Zakres został pokazany na mapie:

mapa ul. Wiśniowa


Projekt rozbudowy ul. Krętej w Rudołtowicach będzie obejmować prace na odcinku ok. 120 mb. Zakres został pokazany na rysunku:

kręta w rudołtowicach


Kolejnym zamówionym projektem jest koncepcja rozbudowy ul. Czajkowskiego w Pszczynie. Dokumentacja powinna obejmować rozbudowę odcinka drogi od końca nawierzchni asfaltowej do połączenia z ul. Miłosza - ok. 310 m. Zakres został pokazany na rysunku:

czajkowskiego


Jeśli chodzi o ul. Chochółki w Pszczynie rozbudowa dotyczy odcinka o długości 146 m. Zakres został pokazany na rysunku:

chochółka w pszczynie


Powstanie też projekt rozbudowy ul. Ogrodowej w Czarkowie na odcinku o długości ok. 230 m. Zakres został pokazany na rysunku:

ogrodowa w czarkowie


Przebudowa ul. Strzelców Podhalańskich w Ćwiklicach dotyczy natomiast odcinka drogi o długości 150m. Zakres został pokazany na rysunku:

strzelców podhalańskich w ćwiklicach


Urząd Miejski podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wymienionych zamówień / robót tj.:
 • Projekt rozbudowy ul. Jasnej w Piasku - 120 000,00zł brutto
 • Projekt odwodnienia ul. Wiśniowej w Pszczynie- koncepcja - 30 000,00 zł brutto
 • Projekt przebudowy ul. Musioła w Pszczynie - 30 000,00 zł brutto
 • Projekt rozbudowy ul. Krętej w Rudołtowicach - 80 000,00 zł brutto
 • Projekt rozbudowy ul. Czajkowskiego w Pszczynie - 40 000,00 zł brutto
 • Projekt rozbudowy ul. Chochółki w Pszczynie - 40 000,00 zł brutto
 • Projekt rozbudowy ul. Ogrodowej w Czarkowie - 60 000,00 zł brutto
 • Projekt przebudowy ul. Strzelców Podhalańskich w Ćwiklicach - 30 000,00 zł brutto


W planach jest też przebudowa drogi bocznej od ul. Katowickiej w Piasku. Dokumentacja projektowa dla tego remontu jest już gotowa i dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej w załączniku.. Droga będzie przebudowana na długości 174 m. Projekt przewiduje wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej, przebudowę zjazdu z ulicy Katowickiej, zabudowę krawężników, wykonanie odwodnienia, budowę miejsc postojowych i odcinka chodnika. Firma realizująca prace będzie zobowiązana przygotować projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót.

W przetargu został wyłoniony wykonawca - firma Marmasz z Grzawy. Lokalizacja odcinka, na którym prowadzone będą prace:

ulica boczna od katowickiej w Piasku

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.